کالاهای مشمول کد نقش

ثبت نام کد نقش سامانه جامع تجارت و ضرورت استفاده از آن در سال‌های اخیر

چه کالاهایی باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود؟

ایران در تلاش برای مقابله با قاچاق کالا و کنترل بهتر بر فعالیت‌های تجاری خود، اقدام به اجرای طرح‌های مختلفی کرده است. یکی از این طرح‌ها، الزام ثبت نام تجار و واحدهای اقتصادی در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش است. این کد، شناسه‌ای یکتاست که به هر تاجر یا شرکت اختصاص داده می‌شود و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های تجاری را به‌طور دقیق‌تری رصد کند.

دلایل اهمیت دریافت کد نقش: جلوگیری از قاچاق کالا:

یکی از اهداف اصلی دریافت کد نقش، جلوگیری از قاچاق کالا و تضمین شفافیت در فرآیندهای تجاری است. نظارت بر واردات و صادرات: کد نقش به وزارت صمت اجازه می‌دهد تا واردات و صادرات کالاها را به‌طور موثرتری نظارت کند. افزایش شفافیت در بازار: با ثبت تمامی اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، شفافیت در بازار افزایش می‌یابد و از بروز تخلفات جلوگیری می‌شود. چگونگی دریافت کد نقش: برای دریافت کد نقش، ابتدا باید به سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir مراجعه کرده و فرآیند ثبت نام را طی کنید. این فرآیند شامل مراحل مختلفی از جمله ثبت اطلاعات شخصی، تأیید شماره تلفن همراه و بارگذاری مدارک مورد نیاز است. پس از اتمام این مراحل و تأیید اطلاعات توسط وزارت صمت، کد نقش به شما اختصاص داده می‌شود.

مطالعه بیشتر :   زیرسامانه‌های موجود در سامانه تجارت

فعالیت بدون کد نقش ممنوع است، بنابراین کسانی که در کالاهای زیر فعالیت دارند باید کد نقش دریافت کنند.

 • کد نقش لوازم خانگی
 • کد نقش واحدهای صنفی
 • کد نقش عرضه کنندگان مواد غذایی
 • کد نقش عرضه کننده های آرایشی و بهداشتی
 • کد نقش روغن موتور
 • کد نقش شیر خشک صنعتی
 • کد نقش فعالیت در فولاد
 • کد نقش فروشگاه های زنجیره ای
 • کد نقش شرکت پخش

کالای مشمول دریافت کد نقش:

طبق قوانین جاری، فعالیت تجاری بدون دریافت کد نقش ممنوع است و تمامی تجار و واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف باید این کد را دریافت کنند. برخی از کالاها و فعالیت‌هایی که مشمول دریافت کد نقش هستند، عبارتند از:

 • گروه کالایی محصولات کشاورزی طبقه ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﭼﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ
 • گروه کالایی محصولات کشاورزی طبقه روغن و شکر
 • گروه کالایی محصولات کشاورزی طبقه گوشت گاو و گوسفند
 • گروه کالایی محصولات کشاورزی طبقهﺣﺒﻮﺑﺎﺕ (ﻋﺪﺱ، ﻟﻮﺑﻴﺎ،ﻟﭙﻪ، ﻧﺨﻮﺩ)
 • گروه کالایی محصولات کشاورزی طبقه میوه و مرکبات
 • گروه کالایی محصولات کشاورزی طبقه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ
 • گروه کالایی محصولات کشاورزی طبقه ﻛﺮﻩ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ
 • گروه کالایی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻲ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ طبقه ﺗﺎﻳﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ
 • گروه کالایی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻲ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ طبقه ﺗﺎﻳﺮ ﺳواری
 • گروه کالایی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ
 • گروه کالایی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ/ﺻﻮﺗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ طبقه الف، ب،ج
 • گروه کالایی ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ همه طبقه ها
 • گروه کالایی ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ طیقه سیگار
 • گروه کالایی ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ طبقه ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ رهگیری
 • گروه کالایی ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ طیقه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮﻱ ﻣﻌﺴﻞ
 • گروه کالایی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ طبقه ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ
 • گروه کالایی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ طبقه ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻣﺎﺳﻚ
 • گروه کالایی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ طبقه ﭘﻮﺷﻚ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ
 • گروه کالایی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﻳﺸی ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ طبقه ﭘﻮﺩﺭ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ
 • گروه کالایی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻠﺰﻱ طبقه ﺑﻴﻠﺖ، ﺑﻠﻮﻡ ﻭ ﺍﺳﻠﺐ
 • گروه کالایی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻠﺰی طبقه ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻮﻻﺩﻱ
 • گروه کالایی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻠﺰی طبقهﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻﺩﻱ
 • گروه کالایی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻠﺰی طبقه ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ
 • گروه کالایی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻠﺰی طبقه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﻓﻮﻻﺩ
 • گروه کالایی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭼﻮﺑﻲ طبقه ها
 • گروه کالایی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ طبقه ﺳﻴﻤﺎﻥ
 • گروه کالایی ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ طبقه ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 • گروه کالایی ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ طبقه ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧﻲ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻟﺒﻨﻲ، ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺷﻜﻼﺕ
 • گروه کالاییﻧﻔﺖ، ﮔﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ طبقه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ
 • گروه کالاییﻧﻔﺖ، ﮔﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ طبقهﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻭﻝ
 • گروه کالایی ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ همه طبقه ها
 • گروه کالاییﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ طبقه ﺷﻴﺸﻪ
 • گروه کالاییﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ طبقهﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ،ﺁﺟﺮ، ﮔﭻ،ﺑﺘﻦ،ﺳﻨﮕﻬﺎﻱﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 • گروه کالایی ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﻨﺒﻪ، ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺮ، ﻭﻳﺴﻜﻮﺯ، ﺍﻛﺮﻳﻠﻴﻚ، ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ
 • گروه کالایی ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭼﺮﻡ طبقه ﭼﺮﻡ ﺳﺒﻚ، ﭼﺮﻡ ﺳﻨﮕﻴﻦ
 • گروه کالایی ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﻑ طبقه ﻧﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﻱ، ﻧﺦ ﺍﻛﺮﻳﻠﻴﻚ، ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺮ، ﻧﺦ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ،ﻧﺦ ﻧﺎﻳﻠﻮﻥ، ﻧﺦ ﺟﻮﺕ،ﻧﺦ ﺍﺳﭙﺎﻧﺪﻛﺲ
 • گروه کالایی ﭘﺎﺭﭼﻪ، ﭘﻮﺷﺎﻙ طبقه ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﻮﺩﻱ، ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺣﻠﻘﻮﻱ ﺑﺎﻑ، ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ، ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺗﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﻮﺩﻱ، ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺣﻠﻘﻮﻱ ﺑﺎﻑ،ﺯﻳﺮﻩ ﻛﻔﺶ
 • گروه کالایی ﻛﻔﺶ طبقه ﻛﻔﺶ ﭼﺮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻛﻔﺶ ﭼﺮﻡ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺻﻨﺪﻝ ﻭ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ
 • گروه کالایی ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ طبقه ﭘﺘﻮ، ﻓﺮﺵ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ، ﻛﻴﺴﻪ، ﻣﻮﻛﺖ، ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻛﺎﻻﻱ ﺧﻮﺍﺏ
مطالعه بیشتر :   سقف وام بانکی به افراد عادی: چگونه می‌توانید از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوید؟

حذف کد نقش:

در صورتی که تاجر یا واحد اقتصادی بخواهد فعالیت خود را متوقف کند، امکان حذف کد نقش از سامانه جامع تجارت وجود دارد. برای این کار، باید وارد پنل کاربری خود شده و با کلیک بر روی نقش مورد نظر، گزینه ویرایش را انتخاب کرده و مدارک و اسناد بارگذاری شده را حذف کنید.

جمع بندی:

دریافت کد نقش از سامانه جامع تجارت برای تجار و واحدهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت قانونی و تحت نظارت انجام دهند. این کد نه‌تنها به جلوگیری از قاچاق کالا کمک می‌کند، بلکه شفافیت در بازار را افزایش داده و نظارت بر واردات و صادرات را تسهیل می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید