نحوه دریافت وام برای سرمایه ثابت و نقش آن در توسعه واحدهای تولیدی

سرمایه ثابت (انگلیسی: Fixed capital ) در اقتصاد و حسابداری، به هر نوع دارایی فیزیکی واقعی اطلاق می‌شود که در تولید یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی در فرایند تولید استفاده نشده‌است. دیوید ریکاردو، نخستین اقتصاددانی بود که مبحث سرمایه ثابت را به لحاظ تئوری تحلیل و مطرح نمود.