تسهیلات سرمایه در گردش بانک ملی

بانک ملی ایران با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و صنایع مختلف کشور، تسهیلات سرمایه در گردش را ارائه می‌دهد. این تسهیلات با تمرکز بر احیاء و پشتیبانی از واحدهای تولیدی بزرگ، نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی ایفا می‌کند. بانک ملی ایران با تامین منابع مالی مورد نیاز، تلاش … ادامه

ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران

این بخش از فایل راهنما، جهت معرفي گامهای فرآیند ثبتنام و معرفي شرکت در «سامانه جامع تجارت ایران» تهيه گردیده است. در فلوچارت 2 ميتوان به صورت کلي گام های فرآیند ثبت نام و ورود به سامانه جامع را مشاهده نمود. فلوچارت:1 فرآیند ثبت نام جهت ثبتنام، ميبایست وارد سامانه به آدرس https://www.ntsw.ir شوید.  تذکر: … ادامه

راهنمای عملیات پایه در فرآیند واردات تجارت فرامرزی

همانطور که ذکر شد سامانه جامع تجارت از دو بخش تجارت فرامرزی و تجارت داخلي تشکيل شده است و بخش تجارت فرامرزی شامل عمليات واردات، صادرات و ترانزیت ميباشد. که در راستای راهنمایي و آموزش بازرگانان در این سند، گام های عمليات واردات تجارت فرامرزی که تا حدی ترتيبي هستند شرح داده خواهد شد. باید … ادامه

قوانین مرتبط با پیاده سازی سامانه جامع تجارت

برای بيان اهميت پياده سازی و کاربرد سامانه جامع تجارت، در این بخش قوانين مرتبط با سامانه جامع تجارت (سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت) بيان خواهد شد.